Rank Name Tier Division LP
1 ESE Nemesis MASTER I 97
2 FourEuro DIAMOND I 2
3 ESE Schmohi DIAMOND II 5
4 ESE TomTom DIAMOND III 75
5 ESE Hornet DIAMOND III 66
6 Raisem DIAMOND IV 73
7 ESE PhonixForcer DIAMOND IV 18
8 ESE PhonixForcer DIAMOND IV 18
9 Phirop DIAMOND IV 17
10 ESE Kniveless PLATINUM I 100
11 ESE Theta PLATINUM I 75
12 GodOfHell PLATINUM I 75
13 ESE Gaaschh PLATINUM I 27
14 Takki PLATINUM II 83
15 ESE Litzuck PLATINUM II 46
16 ESE Disp PLATINUM III 22
17 ESE MarsUltor PLATINUM III 13
18 ESE Felix PLATINUM IV 69
19 iTrash PLATINUM IV 48
20 ESE Ezra PLATINUM IV 33
21 ESE Hypercube PLATINUM IV 28
22 ESE Athanassios GOLD III 42
23 ESE Wyski GOLD III 37
24 ESE Wyski GOLD III 37
25 ESE Trashcar GOLD IV 95